Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

MTÜ La Colonia kirjastustegevus on algas 2013.a. Hetkel müüme enda väljaantud raamatuid, MTÜ Uue Euroopa omal ajal trükitud raamatuid ning Haamer-kirjastus OÜ raamatuid. Sel lehel tutvustame raamatuid ja toome tellimisinfo nendele, kes üksikute raamatute vastu huvi tunnevad - kes soovib raamatuid suurema koguse osta, võtku meiega ühendust e-posti teel: lacolonians@gmail.com


2015 ILMUNUD RAAMATUD

Kuulsuse lippude all

Ilmus originaalis 1941. aastal, kuid originaal on ääretult haruldane.
Raamatu tagakaanelt:
Teine maailmasõda tähendas paljudele Euroopa rahvastele kohutavat tradöögiat, surma said selles kümned miljonid inimesed. Kõige rohkem kannatas saksa rahvas, kelle esindajaid mõrvasid sõja võitjad miljoneid ka pärast sõjategevuse lõppemist. Ida-Euroopa rahvastele, nende hulgas meile eestlastele, tähendas sõja õnnetu lõpp aastakümneid väldanud kannatusi kommunistliku ikka all, sealhulgas plaanipärast eestluse hävitamise kava venestamise näol, mille tulemusi ei ole endiselt likvideerida suudetud.
Siinkohal tekib küsimus:
Kes Teist maailmasõda tahtis?
Kes Teise maailmasõja alustas?
Käesolev raamat, mida võiks nimetada ka "kahekõitelise Teise maailmasõja lühiajaloo esimeseks köiteks", annab nendele küsimustele vastuse.
Sama vastus kehtiks ka küsimusele, mida harvad julgevad esitada: Kes on tänapäeval teostatava plaani taga, mille eesmärgiks on Euroopa rahvusriikide hävitamine võõra rassi massilise immigratsiooni läbi?
Sellest saatusest oleksime pääsenud, kui sõja oleksid võitnud need, kes võitlesid terve Euroopa parema tuleviku nimel "kuulsuse lippude all". Ja ilmselgelt nõuab euroopaliku Euroopa päästmine võitlust nende samade lippude all.

Formaat A5, pehme kaanega, 43 lk. Väljaandja: Haamer-kirjastus OÜ.
Hind koos postikuluga Eestis: 5 eurot.
Tellimine: Raamatut saab tellida tasudes 5 eurot MTÜ La Colonia pangaarvele Nordea pangas, a/a nr 1700298349317002983493 ja märkides selgitustesse "Kuulsuse" ning tellija nime ja aadressi, millel raamat saadetakse.
Povl Riis-Knudsen:
Natsionaalsotsialism - bioloogiline maailmavaade

Tänapäevane NS-aate kirjeldus, mis on ilmunud kõikides Põhjamaade keeltes ja internetis kättesaadav ka hispaania ja inglise keeles.
Raamatu tagakaanelt:
Käesolevas teoses selgitab autor Povl Riis-Knudsen natsionaal- ehk rahvussotsialismi tähendust ja sisu tänapäeva kontekstis. Suursaksa Riik purustati sõja võitjate poolt, kes rajasid asemele uued enda kontrollitud riigimoodustised Saksa Liitvabariigi ja nn Austria, mis aga pole Suursaksa Riigi õigusjärglased. Suursaksa Riik ei ole kunagi de jure eksisteerimast lakanud, ei ole hävitatud ka aadet, millel too õitsev riik põhines.
Sõja võitjate kujundatud sõjajärgne maailm on tähendanud Euroopa jaoks ohtlikku alla käiku. Ohus ei ole mitte ainult eurooplaste traditsiooniline eluviis ja väärtused, vaid ka Euroopa rahvusriikide ja rahvaste olemasolu. Nemad, kes meie maailmajagu juhivad, selle olemasolu hävitamisele sihivadki.
Euroopaliku Euroopa pääsemisvõimaluseks on natsionaalsotsialism - seetõttu Euroopa Liidu juhid seda aadet niivõrd vihkavad. Riis-Knudsen selgitab veenvalt, kuidas meil on veel võimalus tulevik euroopa lastele päästa, kui me ainult kiiresti tegutsema ärkame.

Formaat A5, pehme kaanega, 26 lk. Väljaandja: MTÜ La Colonia.
Hind koos postikuluga Eestis: 5 eurot.
Tellimine: Raamatut saab tellida tasudes 5 eurot MTÜ La Colonia pangaarvele Nordea pangas, a/a nr 17002983493 ja märkides selgitustesse "Bioloogiline" ning tellija nime ja aadressi, millel raamat saadetakse.
Aino Talvi:
Eesti kannatuste aeg ja vabastamine
Ühe eesti naisajakirjaniku päevik aastatest 1939-1941

Raamatu tagakaanelt:
Käesolev teos ilmus 1944. aastal Soomes, soomekeelsena, välja antuna Saksa saatkonna poolt. Eesti lugejale tuttavalt kõlava autori nime taga pole tuntud rahvakunstnik, vaid tegemist on pseudonüümiga. Autori pärisnimi on teadmata. Raamatust ei kajastu samuti, millises ajalehes autor töötas, mis võiks aidata kaasa tema isiku selgitamisele.
Baaside lepingu ja 1941. aasta suvel toimunud Eesti okupantidest vabastamise vahelist perioodi on kirjeldatud mitmetes teostes. Sellele vaatamata annab käesolev raamat sündmuste käigust kompaktse kirjelduse, milles sisaldub ka palju uut ja huvitavat teavet. Muuhulgas tuuakse andmeid selle kohta, mis oli bolshevistlikul rezhiimil kava eesti rahvaga teha - 14. juuni 1941. aastal läbi viidud küüditamised olid ainult eesti rahva hävitamise plaani algus. Krimmi tatarlaste, tsetseenide ja ingerlaste saatusest ehk terve rahva küüditamisest päästis eestlased, lätlased ja leedulased Saksamaa vägede ennastohverdav võitlus ida barbarite vastu.

Formaat A5, pehme kaanega, 51 lk. Väljaandja: MTÜ La Colonia.
Hind koos postikuluga Eestis: 5 eurot.
Tellimine: Raamatut saab tellida tasudes 5 eurot MTÜ La Colonia pangaarvele Nordea pangas, a/a nr 17002983493 ja märkides selgitustesse "Talvi" ning tellija nime ja aadressi, millel raamat saadetakse.


VARASEMAD VÄLJAANDEDMartin Luther:
Juutidest ja nende valedest

Raamatu tagakaanelt:
Luteri kiriku usuisa dr Martin Lutheri klassikaline raamat "Juutidest ja nende valedest" ilmus esimest korda 1943. aastal. Teoses kirjutab Luther juutidest oma elukogemuse alusel päris otsekoheselt. Ajaloo jooksul on raamat ilmunud mitmes tiraazhis ja tõlkes mitmesse keelde, kuid eesti keeles ilmub ta nüüd esimest korda. Käesolev väljaanne on Lutheri teose lühendatud, nn rahvaväljaanne, milles on toodud originaalteose põhiline sõnum. Raamatu taustainfoks lisame 1930ndatel ilmunud saksakeelse ja soomekeelse väljaande sissejuhatuste tõlked. Nendes on kirjeldatud raamatu ajalugu ja ka aktuaalsust. Lugeja võib märgata, et Lutheri teose sõnum on säilinud läbi sajandite.
Tänapäeval, mil sõna- ja trükivabadust Euroopas üha piiratakse, on ajaloolistele teostele kombeks lisada seletusi ja tõlgendusi, isegi vabandusi, justkui teaksid ammu surnud autorite kritiseerijad autoritest endist paremini, mida teostes on öelda tahetud, või koguni oleks nendel tänapäevastel targutajatel maailmavaatelistes küsimustes absoluutne õigus.
Käesoleva teose tekst on väga selge ja lugeja saab autori sõnumist ja selle ajaloolisest väärtusest kindlasti aru - seetõttu ei näe väljaandja autori tekstile seletuste lisamiseks põhjust. Laseme segamatult rääkida usuisal dr Martin Lutheril ja lugejal samuti segamatult teosest ise oma arvamus kujundada.

Formaat A5, pehme kaanega, 27 lk. Ilmumisaasta: 2013. Väljaandja: MTÜ La Colonia.
Hind koos postikuluga Eestis: 5 eurot.
Tellimine: Raamatut saab tellida tasudes 5 eurot MTÜ La Colonia pangaarvele Nordea pangas, a/a nr 17002983493 ja märkides selgitustesse "Luther eesti" ning tellija nime ja aadressi, millel raamat saadetakse.

 


Dietrich Eckart:
Bolševism Moosesest Leninini

Raamatu tagakaanelt:
Käesolevas teoses on natsionaalsotsialistliku partei varajane liige Dietrich Eckart kirja pannud vestluse oma sõbra Adolf Hitleriga. Autor suri 1924. aastal ja teos jäi tal lõpetamata. Sellegi poolest on kahekõne äärmiselt huvitav ja tähtis ajalooline dokument. Eckart ja Hitler arutlevat selles juutide ja nende ”religiooni” rolli läbi ajaloo.
Eckart ja Hitler tõestavad veenvalt, et vaadates bolševismile näkku, vaatab meile vastu juut. Need, kes arvavad, et bolševism on võrdlemisi uus nähtus, eksivad. Juutide käitumisviisina on ta iidne. Sellest ka teose nimi.
Eesti keeles ilmub teos nüüd esmakordselt. Ka tänapäeva eesti lugejale, kelle jaoks ”valitud rahva” esindajate rolli nõukogude süsteemi ülesehitamisel ja selle repressiivorganites teenimisel on tuttav, annab Eckarti ja Hitleri kahekõne kindlast ohtralt uusi fakte ja uut mõtteainest.
 
Formaat A5, pehme kaanega, 64 lk. Ilmumisaasta: 2012. Väljaandja: MTÜ La Colonia.
Hind koos postikuluga Eestis: 5 eurot.
Tellimine: Raamatut saab tellida tasudes 5 eurot MTÜ La Colonia pangaarvele Nordea pangas, a/a nr 17002983493 ja märkides selgitustesse "Eckart" ning tellija nime ja aadressi, millel raamat saadetakse.


Adolf Hitler ja lapsed
 
 
Tegemist on sõjaajal Tallinnas ilmunud pildiraamatu kordustrükiga, millele on lisatud tekstide tõlked soome, saksa, inglise ja läti keelde. Ideaalne raamat nendele, kes soovivad Hollywoodi propaganda asemel Juhist tõest teavet saada.
Pehme kaanega, 54 lehekülge, formaat A5. Ilmumisaasta: 2006. Väljaandja: MTÜ Uus Euroopa.
Tellimine:
Raamatut saab tellida tasudes 3 eurot MTÜ La Colonia pangaarvele Nordea pangas, a/a nr. 1700298349317002983493 ja märkides selgitustesse "Lasteraamat" ning tellija nime ja aadressi, millel raamat saadetakse.

 


Adolf Hitler - vabastaja

Sõjaaegse pildiraamatu kordustrükk aastast 2007. Raamatu kohta alustati väärteomenetlust, sest võimud tahtsid valitsuse tegevuse asemel just selles raamatus näha nn aprillirahutuste põhjust. Menetleja tellis raamatu kohta "semiootilise ekspertiisi", mille järgi propagandaraamat sisaldab propagandat (!). Väärteomenetlus kestis üle aasta ja lõppes sellega, et uurija tunnistas, et "kuigi raamat on vaenu õhutav jja vastuolus maailma huvidega, ei ole karistamine kahjuks võimalik". See ei ole ainus kord, mil õiguskaitseorganite esindaja arvates sionistide huvid on sama kui maailma huvid.
Raamat on pehme kaanega, selles on 16 lehekülge ja selle formaat on A4. Väljaandja: MTÜ Uus Euroopa.
Tellimine:
Raamat on läbimüüdud. Leida võib seda antikvariaatidest ja raamatukogudest.


AINULT LIIKMESKONNALE VÄLJA ANTUD TEOSED

Lisaks üldsusele mõeldud väljaannete toodame ka teoseid, mis on ettenähtud ainult meie liikmeskonnale. Selliseid on need siin:


JÕUDU MÖÖDA TOETAME KA OMA KAMRAADE VÄLISMAAL...

ja nii trükkisime leedu kamraadidele nende endi kirjutatud teose natsionaalsotsialismi teemal, ka Lutheri raamatu venekeelse versiooni väljaandmise ajendiks oli naaberrahva informeerimise selles väga tähtsas küsimuses.
Venekeelset Lutheri raamatut võib meilt ka tellida tasudes 5 eurot MTÜ La Colonia pangaarvele Nordea pangas, a/a nr 17002983493 ja märkides selgitustesse "Luther vene" ning tellija nime ja aadressi, millel raamat saadetakse. Leedukeelset raamatut müüme ainult tellijatele Leedust.

MEIE SOOMEKEELSETEST RAAMATUTEST VÕIB LUGEDA SIIT